Renaissance Hotel

Renaissance Hotel,  tüm dünyada 150 den fazla,  benzersiz bir yerli bir dokunuş ile tasarlanmıştır.

İzmirin otel bölge içinde yer alan Renaissance İzmir Otel,  Renaissance markasının olağanüstü kimliği ve değerleri ile öne çıkıyor.

Nereye veya ne için seyahat ettiğin önemli değil,  daima bir hayatı daha az sıradan yaşamaya katkıda bulunacak keşfetme ve araştırma ruhunu anlatan yeni şeyler bulunur